O Nas

O Nas

Polski Związek Niewidomych Dom Pomocy Społecznej w Olsztynie jest samodzielną jednostką organizacyjną Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie, funkcjonującą w budynku Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego w Olsztynie przy ul. Paukszty 57. Dom Pomocy Społecznej w Olsztynie został utworzony w 2001 roku, jest placówką stacjonarną stałego i okresowego pobytu dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz osób niepełnosprawnych fizycznie (w tym niewidomych i słabowidzących).

Dom posiada 100 miejsc w jedno i dwu pokojowych mieszkaniach (o powierzchni 26,25 i 33,95 m2), z łazienką i kuchnią, wyposażonych w podstawowy sprzęt zgodny ze standardami panującymi w domach pomocy społecznej. W domu przebywają osoby z terenu miasta Olsztyna, województwa warmińsko–mazurskiego oraz całego kraju.

Dom pomocy społecznej w 2022 roku został zweryfikowany przez Krajowy Rejestr Domów Opieki oraz uzyskał rekomendację Krajowej Izby Domów Opieki. Placówki świadczące usługi opieki długoterminowej– domy seniora, oznaczone godłem ZWERYFIKOWANY W KRDO (Krajowym Rejestrze Domów Opieki), oferują w pełni legalne usługi opiekuńcze, realizowane w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawne. Oznaczenie godłem REKOMENDACJA KIDO (Krajowej Izby Domów Opieki) jest potwierdzeniem jakości oraz wysokiego standardu oferowanych usług, w zakresie opieki długoterminowej.

Polski Związek Niewidomych jest organizacją pożytku publicznego, w związku z czym istnieje możliwość przekazania 1,5% podatku z podaniem numeru KRS (0000042049).

Partnerzy i Przyjaciele

Polski Związek Niewidomych
Polski Związek Niewidomych
URZĄD MIASTA OLSZTYNA
URZĄD MIASTA OLSZTYNA
WARMIŃSKO-MAZURSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
WARMIŃSKO-MAZURSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
MOPS OLSZTYN
MOPS OLSZTYN
Krajowa Izba Domów Opieki
Krajowa Izba Domów Opieki
Krajowy Rejestr Domów Opieki
Krajowy Rejestr Domów Opieki
Fundacja Senior-Care
Fundacja Senior-Care
Fundacja Szansa Dla Niewidomych
Fundacja Szansa Dla Niewidomych
Vermeiren Polska
Vermeiren Polska
Zespół Placówek Edukacyjnych W Olsztynie
Zespół Placówek Edukacyjnych W Olsztynie
Altix
Altix
Fundacja Biedronki
Fundacja Biedronki
SENI
SENI
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
Szkoły Cosinus Olsztyn
Szkoły Cosinus Olsztyn

AKTUALNOŚCI