„Świat dotyku i dźwięku” – szkolenie wewnętrzne

W dniu 12 lipca 2023 r. rozpoczęliśmy cykl szkoleń wewnętrznych dla pracowników PZN Domu Pomocy Społecznej w Olsztynie, pod tytułem: „Świat dotyku i dźwięku – podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania osób z dysfunkcją wzroku”. W pierwszym szkoleniu wzięli udział członkowie zespołu terapeutycznego wraz z kadrą kierowniczą. Zajęcia były prowadzone przez zatrudnionego w DPS tyflopedagoga – Panią Dorotę Hamerską. Szkolenie składało się z części teoretycznej, praktycznej oraz podsumowania, w czasie którego wspólnie omówiono własne spostrzeżenia dotyczące trudności i konsekwencji wynikających z braku wzroku, funkcjonowania osób niewidomych w społeczeństwie, problemów emocjonalnych. Szkolenie dało pracownikom możliwość „spojrzenia” na świat od strony osób z dysfunkcją wzroku.